Anmälan av bassängbad, badtunnor, bubbelpool, floating med mera

  • 1. Verksamhetsansvarig
  • 2. Verksamhet
  • 3. Typ av verksamhet
  • 4. Bilagor
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Anmälan av bassängbad, badtunnor, bubbelpool, floating med mera

Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 

Här ska du anmäla bassängbad, badtunna, bubbelpool, floating och liknande där allmänheten har tillträde.

E-legitimation krävs.

 

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan. Du hittar mer om avgiften och annan information här.

 

Vid anmälan av simbassäng ska planritning över lokalen och över vattenreningsanläggningen lämnas in.

Du kan ladda upp den i e-tjänsen.

Det finns möjlighet att spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du inte har planritningen tillgänglig.

 

Verksamheten får starta tidigast 6 veckor efter att anmälan har gjorts, om inte miljöenheten bestämmer något annat.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick