Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Typ av verksamhet
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

 

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här anmäler du verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg. Gör anmälan minst sex veckor före det att verksamheten startar.

 

Du ska lämna in en planritning av lokalen. Det gör du i steg 3 i e-tjänsten.

Du kan spara en påbörjad anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du inte har planritningarna klara att ladda upp.

 

Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Du kan läsa mer om storleken på avgiften, vilka verksamheter som ska anmälas och annan information här.

 

Tänk på att verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll och att en utebliven anmälan kan innebära att en miljösanktionsavgift måste tas ut.

 

Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte miljöenheten bestämmer något annat.

 

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick