Ansökan om Blomlådor

  • 1. Ansökan
  • 2. Anvisningar
  • 3. Sökande
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Blomlådor för säkrare trafikmiljö

Kommunen får ofta förfrågningar om farthinder av olika slag. Dessa förfrågningar kommer ibland från boende eller verksamheter vid vanliga villagator med ringa trafik.

Det är då sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder.

Kommunen brukar i dessa fall föreslå att den sökande får sätta ut blomlådor, under perioden 1:a maj – 15:e oktober, istället. Vägföreningarna har överlåtit åt kommunen att behandla blomlådeärenden.

 

Blomlådorna bekostas, byggs och sköts av sökanden, men placeras ut efter samhällsbyggnads anvisningar. Lådorna måste placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden, även under mörker.

Vid utplacering av blomlådorna tas hänsyn till utfarter, avstånd till närmsta gatukorsning, gatans bärighet, typ av trafik med mera.

 

Kontaktperson är Robert Hamilton på Sektor samhällsbyggnad.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick