Ansökan markanvändning

  • 1. Person och fastighetsuppgifter
  • 2. Beskrivning av förslaget
  • 3. Bifogade handlingar
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Ansökan Markanvändning

Här ansöker ni om markanvändning av kommunens mark. Detta kan b.la. handla om servitut,

nyttjanderätter, arrenden eller köp – och sälj av kommunal mark.

 

Tryck på ”Starta e-tjänst” för att komma igång med din ansökan. Fyll sedan så utförligt som möjlig

i den information som efterfrågas.  När ansökan är inskickad kommer den att behandlas

av en handläggare som inom ett par dagar kommer återkoppla till Er.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

Information