Dispens för sophämtning

  1. 1. Ansökan Dispens för sophämtning
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Ansökan om dispens

 

Här ansöker du om dispens för din avfallstömning.

 

Under vissa omständigheter, till exempel om fastigheten brunnit ned, rivits eller vid längre utlandsvistelse, kan fastighetsägaren få dispens för sophämtning

 

Dispens ges om fastigheten inte nyttjas överhuvud taget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden för fritidsbostad (1 maj - 30 september). En dispensavgift på 300 kronor tas ut.

 

Dispens innebär att ingen tömning sker. Dispensen gäller inte mindre än en period på minst tre månader, men inte längre än ett år.

Under dispenstiden ska sopkärlet förvaras säkert så att det inte kommer till skada eller förstörs. Om sopkärlet är skadat eller har försvunnit efter uppehållstidens utgång, får fastighetsägaren betala ett nytt kärl.

 

Efter ett år får du därför göra en ny ansökan.

 

Du kan göra ansökan dygnet runt.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.