Ägarbyte och nytt abonnemang Renhållningsenheten

  1. 1. Ägarbyte sophämtning
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Ansökan om ägarbyte eller nytt abonnemang

 

Här har du möjlighet att lämna in ansökan om ägarbyte eller nytt abonnemang.

Om annat än standardabonnemang önskas så skrivs detta i fältet övriga kommentarer

Du kan skicka in din ansökan dygnet runt.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.