Kontrollplan (entreprenörsrapport) för anläggande av nytt enskilt avlopp

  1. 1. Entreprenör och fastighetsuppgifter
  2. 2. Kontrollplan
  3. 3. Kontrollplan
  4. 4. Kontrollplan
  5. 5. Kontrollplan
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Kontrollplan (entreprenörsrapport) för anläggande av nytt enskilt avlopp

 

De delar som är markerade med ska fotas och laddas upp i e-tjänsten.

Kopia på serviceavtalet (när detta krävs enligt tillståndet) ska skickas till miljöenheten senast en månad efter att avloppsanläggnignen tagits i drift.

 

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.