Anmälan Installation av värmepump

  • 1. Sökande
  • 2. Anläggning
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

En miljövänlig och ren energikälla

 Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme. Du kan läsa mer och hitta information om avgiften för anmälan här.

 

Tänk på att du ska lämna in en situationsplan som visar anläggningens placering och ett säkerhetsdatablad för det frostskyddsmedel som ska användas.

Du laddar upp handlingarna på flik 3 i e-tjänsten.  Det går att göra en paus i e-tjänsten och fortsätta vid ett annat tillfälle, om du inte har handlingarna tillgängliga direkt.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick