Ansökan om specialkost

  1. 1. Sökande
  2. 2. Ansökan
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om specialkost

 

Via denna e-tjänst ansöker du om Specialkost.

 

För mer information om vad som gäller för specialkost se www.lerum.se.

 

Målsman ansöker om specialkost, i det fall eleven är myndig ansöker de själva.

 

Om eleven under två veckors tid utan anmäld orsak inte hämtar ut sin specialkost, kommer den dras in. Glöm inte meddela köket vid sjukdom eller ledighet.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.