Ansökan Strandskyddsdispens

  • 1. Sökande
  • 2. Ansökan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Strandskydd

Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggningen. För mer information, läs här.

 

Till din anmälan behöver du ha en situationsplan över den planerade åtgärden. Den ska laddas upp på steg 2 i e-tjänsten. Det finns möjlighet att spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du inte har situationsplanen tillgänglig direkt.

 

Viktig information: Efter att kommunen har fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har då möjlighet att inom tre veckor besluta om att ompröva beslutet. Först efter Länsstyrelsens prövning vet du om dispensen har blivit giltigt.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick