Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Hantering i Verksamheten
  3. 3. Verksamhet
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.

Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, apotek, kök i förskola, skola och äldreboende.

 

Du bör lämna in din anmälan senast 2 veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Vi tar ut en avgift för registreringen. Mer information hittar du här.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.