Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Hantering i Verksamheten
  3. 3. Verksamhet
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.

Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, apotek, kök i förskola, skola och äldreboende.

 

Du bör lämna in din anmälan senast 2 veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Vi tar ut en avgift för registreringen. Mer information hittar du här.