Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

  • 1. Sökande
  • 2. Servering
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Råd och anvisningar för servering till slutet sällskap

Allmänt

Enligt 8 kap 1 § alkohollagen får alkoholservering mot ersättning endast ske om tillstånd har meddelats.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lätt drycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

 

Ansökan

Om inte de ovanstående punkterna är uppfyllda så krävs tillstånd för rätt till servering av spritdrycker, vin och öl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen. Sökanden ska lämna alla uppgifter som frågas efter på blanketten. Om ansökan beviljas återsändes ett exemplar av ansökan med kommunens beslut om beviljat serveringstillstånd. Vid avslag får sökanden ett särskilt beslut med motivering till att tillstånd inte meddelats. Serveringsansvarig ska vara minst 20 år.

 

Matutbud

Vid tillställningen ska lagad mat tillhandhållas. Lagad mat kan i sin enklaste form vara olika pajer, pyttipanna etc.

 

Inköp av alkoholdrycker

Den som har fått tillstånd för servering i slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle eller under enstaka tidsperiod får endast göra sina inköp från Systembolaget.

 

Alkoholfritt alternativ

Vid servering av alkoholdrycker ska lämpliga alkoholfria drycker finnas. Urvalet kan bestå av läskedrycker, bordsvatten, lättöl, juicer och alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.

 

Priser på drycker

Priserna får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan jämte skäligt tillägg. Priserna får inte heller sättas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt främjas.

 

Serveringsförbud

Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker och inte heller dem som är ”märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel”.

 

Animeringsförbud mm

Det är förbjudet att söka förmå gäst att köpa alkoholdryck eller att tillåta att utlämnad alkoholdryck tas med från serveringsstället.

Förtärings- och förvaringsförbud

Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts av tillståndshavaren. Gäst eller annan person får med andra ord inte föra med sig egna alkoholdrycker till tillställningen.

 

Serveringstid

Serveringen får påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 01.00. Kommunen kan dock besluta om andra tider.

 

Stängningstid

Serveringsställe ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

 

Redovisningsuppgift

Uppgift om försäljningens storlek ska lämnas på begäran av kommunen i samband med att tillstånd meddelas.

 

Upplysningar

Lämnas av alkoholhandläggare Annacarin Hallberg i Lerum, tel 0302-52 20 91

 

Mer info

Slutna sällskap

Alkohol och serveringstillstånd

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick