Anmälan om tillsyn

  • 1. Anmälan om tillsyn
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Anmälan om tillsyn

 

Här kan du göra en anmälan om det är något du tycker att vi ska komma och undersöka. 

Om du vill lämna anmälan anonymt - fyll inte i ditt namn eller telefonnummer. 

Lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi däremot inte återkoppla till dig hur det går i ärendet.

Ibland kan vi behöva ställa kompletterande frågor och då är det bra om det finns kontaktuppgifter.

 

Information