Ansökan om serveringstillstånd

  • 1. Sökande
  • 2. Servering
  • 3. Bilagor
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Alkohol och serveringstillstånd

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd.

Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.

Sektor stöd och omsorg handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag som sedan prövas av Individnämnden.

Klicka här för att läsa mer

 

Vid frågor kontakta Sektor stöd och omsorg

Kundmottagning tel. 0302-52 14 13

Alkoholhandläggare Annacarin Hallberg, annacarin.hallberg@lerum.se direkt tel. 0302-52 20 91

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick