Beställa betygskopior, elever födda före 1995

Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet förvarar kopior av slutbetyg och betygskataloger från skolor i kommunen.

Om betyget är yngre än 5 år så vänder du dig till skolan. Betyg äldre än 5 år finns i kommunarkivet.

Fyll i denna e-tjänst för att beställa en betygskopia från kommunarkivet.

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

Betyget är ifrån
Betyget ska