Medborgarförslag

  1. 1. Förslagsläggare
  2. 2. Medborgarförslag
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ett medborgarförslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.

Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

 

I ett medborgarförslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra.

Det kan exempelvis handla om en förändring inom skola, äldreomsorg eller utemiljöer.

Om du har förslag inom flera olika ämnen, skriv i så fall varje förslag på ett eget formulär.

 

Medborgarförslaget kan skickas in och signeras av 1-2 personer

 

Klicka här för att läsa mer om hur ett medborgarförslag tas om hand i Lerums kommun.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.