Uppsägning av förtroendemannauppdrag

  1. 1. Sökande
  2. 2. Uppsägning av förtroendemannauppdrag
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Uppsägning av förtroendemannauppdrag

 

Om du som förtroendevald önskar avsäga dig ditt/dina uppdrag kan du göra det här.

Viktigt att tänka på är att du behöver namnge alla olika uppdrag om du vill säga upp fler än ett.

Kom även ihåg att meddela din gruppledare om din avsägelse. Din avsägelse kommer behandlas på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.

 

 Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.