Förfrågan catering Måltidsservice Lerums kommun

  1. 1. Sökande
  2. 2. Arrangemangsinformation
  3. 3. Förfrågan, underlag till offert
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Förfrågan Catering Måltidsservice Lerums kommun

 

Denna e-tjänst används för att ställa en förfrågan om catering till Måltidsservice.

Fyll i dina önskemål och skicka in e-tjänsten!

 

Din förfrågan behandlas av vår personal och så snart vi kan se hur väl vi kan uppfylla dina önskemål kommer vi att kontakta Er.