Ansökan enskilt avlopp

  1. 1. Sökande
  2. 2. Anläggning
  3. 3. Bilagor
  4. 4. Bilagor
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 Ansökan enskilt avlopp

 

Här ansöker du om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Du kan läsa mer och hitta information om avgiften för ansökan här.

 

Tänk på att du ska lämna in en del handlingar som beskriver avloppsanläggningen och förhållandena på platsen där du vill placera den:

en teknisk beskrivning och en situationskarta i lämplig skala (exempelvis 1:500). I vissa fall behövs också en beskrivning av mark- och grundvattenförhållandena,

en hydrogeologisk undersökning och godkännande från fastighetsägaren. Du kan läsa mer om det i e-tjänsten.

 

Situationkarta kan beställas hos Kundservice KomIn, kommun@lerum.se

 

Du laddar upp handlingarna på flik 3 och 4 i e-tjänsten.

Det går att göra en paus i e-tjänsten och fortsätta vid ett annat tillfälle om du inte har handlingarna tillgängliga direkt.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.