Ersättningsanspråk - Vattenskada

  1. 1. Sökande
  2. 2. Skada
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ersättningsanspråk - Vattenskada 

 

Om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning kan du göra en ansökan om ersättning här

  

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.