Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Hantering i Verksamheten
  3. 3. Vatten
  4. 4. Verksamhet
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst

Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.

Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, apotek, kök i förskola, skola och äldreboende.

Ändrat organisationsnummer är grund för en ny anmälan om registrering.

 

Du behöver lämna in din anmälan senast 2 veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

OBS! Att starta innan registrering medför sanktionsavgift.

Vi tar ut en avgift för registreringen. Mer information hittar du här. 

 

För kommunala verksamheter måste anmälan signeras av sektorschef.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.