Samtycke för publicering av bild och personuppgift för dig som är förtroendevald

  1. 1. Sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Samtycke

I syfte att administrera frågor kring förtroendevalda registrerar Lerums kommun personuppgifter i sitt förtroendemannaregister.

Lerums kommun publicerar också uppgifter om förtroendevalda på kommunens hemsida.

Där framgår vilka förtroendevalda som är invalda i olika politiska instanser samt information om namn och officiell e-postadress (namn.efternamn@lerum.se).

 

För att kommunen ska kunna publicera andra uppgifter, såsom telefonnummer, hemadress och eventuellt bild, måste du lämna ditt samtycke.

Med hjälp av den här e-tjänsten har du möjlighet att lämna samtycke.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.