Redovisning vid förändringar av placeringar – fristående verksamhet

  • 1. Uppgiftslämnare
  • 2. Redovisning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Redovisning vid förändring av placeringar inom förskola/familjedaghem för fristående verksamhet avseende folkbordförda barn i Lerums kommun

 

Via denna e-tjänst redovisar du som enskild huvudman ny placering, förändringar av omsorgstid, eller uppsägning avslut av placering avseende folkbokförda barn i Lerums kommun.

Redovisningen ska vara registrerad senast den 12:e i månaden. Om ändringen inte inkommit i tid justeras detta två månader senare.

 

För mer information se Villkor och förutsättningar för fristående förskola respektive pedagogisk omsorg.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.

 

Information