Samtycke för publicering av bild

  1. 1. Samtycke
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Samtycke för publicering av bild

 

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är samtycke en av de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter, såsom bild eller film.

Genom att lämna samtycke godkänner en enskild att kommunen får behandla personuppgifter.

Samtycke är frivilligt och möjligt att återkalla.

För publicering av foto/film/ljud i skola/förskola finns en särskild blankett som ska skolan/förskolan tillhanda

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.