Interpellation

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Interpellation
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

E-tjänst för att skicka in en interpellation.

 

Observera att det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in interpellationer.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.