Fullmakt för VA-ansökan

  1. 1. Avtal mellan fastighetsägare och annan sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Fullmakt för VA-ansökan

 

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Avtal mellan fastighetsägare och annan sökande

 

Med denna ansökan överlåter fastighetsägaren allt ansvar till sökande gällande anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Observera att fakturan för anslutningsavgiften sänds till fastighetsägaren oavsett.

 

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.