Ansökan om inackorderingstillägg

  1. 1. Sökande
  2. 2. Ansökan
  3. 3. Ansökan
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om inackorderingstillägg

 

Via denna e-tjänst ansöker du om inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår. För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du är folkbokförd i Lerums kommun

samt att du på grund av lång eller besvärlig resväg måste vara – och i praktiken är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

För mer information om vilka regler som gäller för inackorderingstillägg se www.lerum.se.

 

Myndiga elever ansöker själva om inackorderingstillägg. Endast i de fall eleven inte är myndig ska målsman ansöka om inackorderingstillägg.

 

Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst klickar du här.